2.08.2016

Utilizarea substanțelor

Carbonul este folosit în electrotehnică şi telecomunicaţii, la confecţionarea periilor de colectare, a electrozilor etc. Diamantul este folosit pentru confecţionarea intrumentelor de sfredelit, pulberea de diamant se foloseşte la şlefuirea pietrelor scumpe, iar diamantele transparente bine şlefuite se întrebuinţează ca pietre scumpe (masa lor se exprimă în carate - 1 carat = 0,205 g). Grafitul se foloseşte ca moderator de neutroni, ca lubrifiant termostabil, la fabricarea creioanelor. Cărbunele de lemn şi de oase este folosit ca adsorbant. Cărbunele activ se foloseşte pentru adsorbţia din aer a vaporilor lichidelor volatile, în industria zahărului, la decolorarea uleiurilor vegetale, a vinului etc. Cărbunele activ se foloseşte în măştile antigaz şi în medicină.
Siliciul pur se foloseşte pentru producerea semiconductorilor, pentru confecţionarea tranzistoarelor şi a redresoarelor de curent altenativ. Bateriile de siliciu se folosesc pe navele cosmice pentru transformarea energiei solare în energie electrică. Aliajul lui cu fierul  este folosit la confecţionarea unor aparate chimice rezistente faţă de acizi.
Azotul se foloseşte pentru sinteza amoniacului, a acidului azotic, a îngrăşămintelor, medicamentelor şi coloranţilor; de asemenea se foloseşte ca substanţă inertă în reacţii chimice şi la umplerea becurilor electrice.
Fosforul roşu se foloseşte la fabricarea chibriturilor, la producerea anhidridei fosforice, a acidului fosforic şi a îngrăşămintelor. Fosforul alb se utilizează la umplerea bombelor incendiare şi ca substanţă fumigenă pentru obţinerea perdelelor de fum. De asemenea este folosit la fabricarea semiconductorilor şi a unor aliaje.
Oxigenul se foloseşte pentru arderi, în medicină, oxigenul lichid ca oxidant pentru carburanţii rachetelor.
Sulful este folosit pentru producerea acidului sulfuric, a chibriturilor, a prafului de puşcă, în sinteze organice, la vulcanizarea cauciucului şi la obţinerea ebonitei, la fabricarea coloranţilor şi a sulfurii de carbon.
Clorul se întrebuinţează la fabricarea acidului clorhidric, la înălbirea  fibrelor textile, a celulozei şi a hârtiei, pentru sterilizarea apei potabile, pentru producerea unor compuşi organici, a unor solvenţi.
Iodul se întrebuinţează la producerea coloranţilor sintetici şi a medicamentelor. Soluţia de iod de 10% în alcool etilic se numeşte tinctură de iod şi se aplică la dezinfectarea rănilor.
           
HCl este folosit în industria chimică, industria pielăriei, în metalurgie la curăţarea metalelor, în medicină pentru favorizarea digestiei.
HF este utilizat pentru gravarea sticlei, în sinteza organică, pentru obţinerea teflonului.
NH3 este folosit la obţinerea acidului azotic, a îngrăşămintelor, la fabricarea bateriilor uscate, în gospodărie pentru curăţarea petelor.
CH4 este folosit în gospodărie drept combustibil, ca materie primă în industria chimică pentru obţinerea a diferitor substanţe organice (solvenţi, coloranţi, medicamente etc.)
CO2 este folosit ca agent refrigerent, la obţinerea unor băuturi şi pentru stingerea incendiilor.
SO2 este utilizat ca insecticid, dezinfectant, decolorant, iar SO2 lichid este folosit ca solvent selectiv în prelucrarea petrolului.
N2O este un excitant al sistemului nervos, în cantităţi mici provoacă o stare de bună dispoziţie - este numit gaz ilariant. În amestec cu O2 (20%) este folosit ca anestezic deoarece provoacă o narcoză generală.
P2O5 datorită avidităţii sale pentru apă este un deshidratant puternic fiind folosit pentru uscarea gazelor şi a vaporilor.
SiO2 este folosit la confecţionarea sticlei, ceramicii, cimentului, sub formă de cuarţ la confecţionarea unor instrumente electrice, a lămpilor cu mercur, vaselor de laborator, iar unele varietăţi (pietrele semipreţioase) la confecţionarea bijuteriilor.
Acidul sulfuric este numit "sângele industriei" datorită numeroaselor sale aplicaţii. Dintre cele mai importante menţionăm: este folosit la fabricarea altor acizi, la obţinerea sărurilor anorganice, la fabricarea îngrăşămintelor, în industria coloranţilor, industria farmaceutică, a explozibililor, ca agent de rafinare în industria petrolului, ca electrolit în acumulatoarele cu plăci de plumb.
Acidul azotic este utilizat pentru obţinerea îngrăşămintelor cu azot, la fabricarea acidului sulfuric prin metoda nitrozo, la obţinerea unor coloranţi, a fibrelor artificiale, a lacurilor, a explozibililor, la separarea aurului de cupru, la gravarea plăcilor de zinc şi cupru.
Acidul silicic separat sub formă de gel (silicagelul) este utilizat pentru absorbţia vaporilor şi a gazelor, ca suport pentru catalizatori, în chimia analitică pentru separarea substanţelor.
NaCl - sarea de bucătărie - este utilizată în alimentaţie, la conservarea alimentelor, la prepararea săpunului, a sodei caustice (NaOH), a sodei de rufe (Na2CO3).
Azotaţii se folosesc ca îngrăşăminte, KNO3 este utilizat pentru fabricarea prafului de puşcă, NH4NO3 în amestec cu aluminiu şi carbon e folosit ca exploziv.
Na2CO3 - soda calcinată - este folosită ca detergent, la fabricarea sticlei, a săpunului, hârtiei,
NaHCO3 - soda alimentară - e utilizată în medicină contra arsurilor la stomac, în gospodărie, pentru stingătoarele de incendii.
CaCO3 se găseşte în natură sub formă de calcar, cretă şi marmură, este folosit în construcţii şi pentru obţinerea varului.
CaOCl2 numită clorura de var este un oxidant puternic, hipocloriţii de sodiu şi de potasiu sunt folosiţi ca decoloranţi şi dezinfectanţi.
KClO3 este folosit la fabricarea chibriturilor, a amestecurilor explozibile, a artificiilor.
Magneziul - la obţinerea unor aliaje, în pirotehnie (rachete luminoase).
Aluminiul - în electrotehnică, la confecţionarea cisternelor, refrigerentelor etc.
-          Amestecat cu NH4NO3 şi cărbune formează amonalul, utilizat ca exploziv,
-          la împachetarea unor alimente
Cuprul electrolitic se foloseşte în cantităţi mari în electrotehnică, la fabricarea schimbătoarelor de căldură, la placarea metalelor.
Argintul se utilizează în bobinaje, la construirea instalaţiilor de accelerat particule în fizica nucleară, în electrotehnică şi electronică, ca rezervă valutară a fondului monetar;
Aurul - în electrotehnică şi electronică, pentru confecţionarea bijuteriilor şi ca rezervă valutară.
Zincul este folosit în tehnică sub formă de table şi sârme, la fabricarea elementelor galvanice, la depunerea metalelor nobile din soluţii prin metoda cementării, la protejarea fierului.
CaO se utilizează în industria chimică la fabricarea sodei, a carbidului, zahărului, la deplasarea amoniacului din sărurile de amoniu, la fabricarea îngrăşămintelor chimice, la sinteza cauciucului, în tăbăcărie, la absorbţia unor gaze. În industria materialelor de construcţii, cantităţi enorme de CaO se consumă pentru prepararea laptelui de var, a cimentului etc.
Al2O3 - la fabricarea abrazivilor, a cuţitelor de strung cu duritate comparabilă cu a oţelului widia.
NaOH (soda caustică) se foloseşte în cantităţi enorme în industria aluminei, la fabricarea săpunului, hârtiei, celulozei, mătăsii artificiale, la mercerizare, la fabricarea coloranţilor şi a unor produse farmaceutice, la rafinarea uleiurilor, la uscarea gazelor, la prepararea unor compuşi organici şi anorganici etc.
KOH (potasa caustică) e utilizată la fabricarea săpunurilor speciale (moi), a permanganatului de potasiu, la dezagregarea minereurilor de crom, la uscarea gazelor şi absorbţia CO2, în acumulatorii alcalini şi la sinteza unor compuşi organici şi anorganici.
Ca(OH)2 (laptele de var) este baza cea mai ieftină, care ocupă un loc de primă mărime în industria construcţiilor, în special la prepararea mortarului în amestec cu nisip, la fabricarea carbonatului de sodiu prin procedeul caustificării, în industria zahărului, în tăbăcărie, la prepararea soluţiilor bordeleze pentru stropirea viilor etc.

KMnO4 se foloseşte în sinteza organică, în industria textilă ca decolorant pentru lână, mătase, bumbac, în medicină ca antiseptic, pentru sterilizarea apei etc.