5.30.2018

Determinarea concentrației unei soluții după electrolizăO soluție de sulfat de potasiu cu masa de 1000 g  și concentrația de 5% este supusă pentru un timp electrolizei, utilizând electrozi inerți. În urma procesului, la anod se degajă 80 L de gaz (măsurat la t=25ºC și  P=1,24·105 Pa).
Calculați partea de masă (în %) a sulfatului de potasiu în soluția obținută după electroliză.
Determinarea concentrației unei soluții cunoscând nr. de atomi din ea


             Determinați concentrația unei soluții de acid percloric, știind că numărul atomilor de oxigen este de 10 ori mai mare decât cel al atomilor de clor.


Determinarea compoziției procentuale a unui amestec gazos după densitatea relativă
Determinarea concentrației substanței din soluția obținută prin dizolvarea unui cristalohidrat


Determinarea concentrației substanței din soluția obținută prin dizolvarea unui cristalohidrat


Zeama bordeleză este  o soluție care se utilizează pentru combaterea ciupercilor vătămătoare plantelor. Aceasta este preferată de grădinari deoarece este mai puțin toxică decât alte substanțe și mai ușor de obținut. Se obține prin amestecarea unei soluții de apă de var cu o soluție de piatră vânătă.
Calculați concentrația unei soluții preparate prin dizolvarea a 1 kg de piatră vânătă în 50 litri de apă.

Se dă:
m(CuSO4·5H2O) = 1 kg
V (H2O) = 50 L
     Rezolvare:
1.     Calculăm masa de sulfat de cupru (II) din cristalohidrat:
Mr(CuSO4·5H2O)=160 + 5·18 = 250
250 g CuSO4·5H2O .................160 g CuSO4
1 kg CuSO4·5H2O .................   m(CuSO4)
ω(CuSO4) = ?

m(CuSO4) = 1kg·160 g : 250 g = 0,64 kg
2.     Calculăm concentrația soluției pe baza formulei:
ω(CuSO4) = m(CuSO4) · 100% : (m(CuSO4) + m(H2O
m(H2O) = ρ·V= 1kg/L·50 L = 50 kg
ω(CuSO4) = (0,64 kg·100%):(0,64 kg + 50kg) = 1,26 %


Răspuns: ω(CuSO4)=1,26%