1.18.2018

DETERMINAREA FORMULEI MOLECULARE A UNEI SUBSTANŢE PE BAZA RAPORTULUI DE MASĂ AL ELEMENTELOR COMPONENTE ( var. 2)

La arderea cărbunilor de pământ, din substanțele organice care conțin sulf se formează oxizi de sulf. Acești compuși  se combină cu apa și produc iritaţii ale căilor respiratorii ce care în urma expunerii repetate pot duce la apariţia bronşitei cronice.
Determină formula oxidului de sulf în care raportul de masă al elementelor este S:O=2:3.

Se dă:
m(S): m(O)=2 : 3
Rezolvare:
1. Mr (SxOy) = x ·Ar(S)+ y·Ar(O)= x ·32+ y·16
2. Raportul de masă va fi:
m(S): m(O)=32x : 16y= (2·16x): 16y
SxOy  -?          
                                     
3.     În compoziția oxizilor trebuie să existe cel puțin un atom de S, dec
Amplificăm raportul de masă din datele prolemei cu 16, pentru a obține la m(S) valoarea 32, corespunzătoare unui atom de sulf.
  m(S): m(O)=2 : 3 = (2·16) : (3 ·16) = 32:48= (1·32):(3·16) = (1·Ar(S)):(3·Ar(O))

4.     Se observă că x=1 și y=3. Oxidul SxOy are formula SO3.Răspuns:   Formula oxidului este SO3.

DETERMINAREA PĂRŢILOR DE MASĂ ALE ELEMENTELOR COMPONENTE DINTR-O SUBSTANŢĂ

Eschimoșii din nordul Canadei utilizează pentru sculptarea figurinelor talcul - Mg3Si4O10(OH)2 – pe care îl numesc „piatră de săpun". Determinați părțile de masă ale elementelor componente ale talcului.
Se dă:
Mg3Si4O10(OH)2   
Rezolvare:
Se calculează masa moleculară a substanţei Mg3Si4O10(OH)2:
Mr (Mg3Si4O10(OH)2 ) = 3·Ar(Mg)+ 4·Ar(Si)+ 12·Ar(O)+ 2·Ar(H)=
= 3·24+ 4·28+ 12·16+ 2·1= 378
Determinăm partea de masă a fiecărui element pe baza proporției  dintre masa substanței și masa elementui.
dacă    100%  ....................... 378
atunci ω(Mg) ....................... 3·24 → ω(Mg)=72·100%/378= 19,05%
ω(Mg)  = ?
ω(Si)  = ?
ω(O)  = ?
ω(H)  = ?
     100%  ....................... 378
     ω(Si) ....................... 4·28 → ω(Si)=112·100%/378= 29,63%
             100%  ....................... 378
              ω(O) ....................... 12·16 → ω(O)=192·100%/378= 50,79%
ω(H) se calculează prin diferență : 100% −(19,05% + 29,63%+50,79%) = 0,53%
                              Răspuns: talcul conține 19,05% Mg, 29,63% Si, 50,79% O și 0,53% H.