3.13.2012

Determinarea formulei moleculare a unei substanţe pe baza raportului de masă

  Determinaţi formula moleculară a substanţei în care raportul de masă este:m(Fe):m(O)=21:8.
Se dă:
m(Fe): m(O) = 21 : 8
Rezolvare:
1. Presupunem că masa fierului m(Fe) = 21g şi masa oxigenului m(O) = 8 g.
2. Se determină cantitatea de substanţă a fiecărui element după formula:
F.M. -?
(formula moleculară)

M(Fe) = 56 g/mol
M(O) = 16 g/mol
3. Se determină raportul molar (raportul cantităţilor de substanţă) al elementelor din compus:
     n(Fe) : n(O) = 0,375 mol : 0,5 mol,
se simplifică raportul prin cel mai mic număr (în acest caz 0,375), obţinându-se: n(S) : n(O) = 1 : 1,333.
În astfel de situaţii, când numerele obţinute nu sunt apropiate de întreg, raportul se amplifică cu un număr care să ducă la obţinerea unui întreg.
Acest număr se observă uşor dacă se notează numărul zecimal ca fracţie.
Adică 1,333 se poate  scrie ca  Aşadar raportul molar se poate scrie ca: n(S) : n(O) = 1 :  
Se amplifică raportul cu 3, obţinându-se: n(S) : n(O) = 3 : 4.
Astfel, cel mai simplu raport de al atomilor de S şi O în substanţa dată este de 3:4.
Deci formula moleculară a substanţei este Fe3O4 sau (FeO•Fe2O3).
Răspuns: Formula compusului dat este Fe3O4, oxid feroferic.

3.06.2012

Determinarea raportului de masă

Calculează raportul de masă al Fe şi O în compusul Fe2O3.
Se dă:
Fe2O3 
Rezolvare:
1.      Se notează raportul molar: n(Fe):n(O)=2:3.
2.      Considerăm cantitatea de fier n(Fe)= 2 mol şi
cantitatea de oxigen n(O)= 3 mol conform raportului
molar din formula chimică.
m(Fe): m(O) = ?

3. Calculăm masa fiecărui element chimic după formula: m(X) = M(X)•n(X)
 m(Fe) = 56 g/mol•2 mol = 112 g şi m(O) = 16 g/mol•3mol= 48g  
4. Se determină raportul de masă la elementelor: m(Fe): m(O) = 112g: 48g, simplificăm
 prin cel mai mare divizor comun, în cazul de faţă 16 şi obţinem: m(Fe): m(O) = 7: 3.   
         
      Răspuns: raportul de masă la elementelor în substanţa Fe2O3 este: m(Fe): m(O)=7:3.Calculează raportul de masă al elementelor în compusul Fe(NO3)3.
Se dă:
Fe(NO3)3 
Rezolvare:
1.      Se notează raportul molar: n(Fe):n(N):n(O)=1:3:9.
2.      Considerăm cantitatea de fier n(Fe)= 1 mol, cantitatea de azot n(N)= 3 mol  şi cantitatea de oxigen n(O)= 9 mol conform raportului molar din formula chimică.
m(Fe): m(N): m(O) = ?

3. Calculăm masa fiecărui element chimic după formula: m(X) = M(X)•n(X)
 m(Fe) = 56 g/mol•1 mol = 56 g 
 m(N) = 14 g/mol•3 mol = 52 g 
şi m(O) = 16 g/mol•9mol= 144 g  
4. Se determină raportul de masă la elementelor: m(Fe): m(N): m(O) = 56g:52g:144g,
 simplificăm prin cel mai mare divizor comun, în cazul de faţă 4 şi obţinem:

m(Fe): m(N): m(O) = 14:13:36
         

      Răspuns: raportul de masă la elementelor în substanţa Fe(NO3)3  este:
                                 m(Fe): m(N): m(O) = 14:13:36

De ce chimie pentru toți?

Am auzit de foarte multe ori persoane care comparau chimia cu limba chineză...
Personal, consider că poți învăța orice limbă ... cu condiția să îți dorești asta.
Mi-a plăcut mereu sloganul "Dacă vrei, poţi!" şi mi-am demonstrat asta la fiecare provocare.
Sunt unul dintre cei care au mizat tot timpul pe cele 99% de transpiraţie şi care şi-a găsit motivaţia în a fi mai bun azi, decât a fost ieri.
Predau o disciplină care a ridicat dintotdeauna ”munţi” de probleme în faţa celor mai comozi, a celor cărora le-a fost mai uşor să spună "nu pot" sau "n-am înţeles", în loc să încerce să descopere motivul pentru care nu reuşesc să descifreze tainele ei.
În timp, am ajuns la concluzia că marea majoritate din cei ce o blamează nu ştiau să înveţe la chimie.
Sigur că ai nevoie de un profesor care să-ţi fie alături când faci primii paşi, dar este mult mai important să poţi păşi şi după ce el pleacă.
Mi-am propus să încerc încă o cale de a veni în întâmpinarea celor care nu s-au dat bătuţi în lupta cu formulele...
Să fie într-un ceas bun!