4.09.2018

Determinarea procentului de apă dintr-un cristalohidrat


DETERMINAREA PĂRŢII DE MASĂ A APEI DINTR-UN CRISTALOHIDRAT

        Piatra acră sau piatra de alaun, cum se mai numește sulfatul dublu de potasiu și aluminiu, se găsește în natură sub forma cristalohidratului KAl(SO4)2·12H2O. Determinați partea de masă a apei în cristalohidrat.
Se dă:
KAl(SO4)2·12H2O
Rezolvare:
Se calculează masa moleculară a substanţei KAl(SO4)2·12H2O:
Mr (KAl(SO4)2·12H2O) = Mr(KAl(SO4)2)+ 12Mr(H2O)= 258 + 12·18= 474
Determinăm partea de masă a apei pe baza proporției dintre Mr(cristalohidrat) și masa de apă conținută.
ω(H2O)  = ?

     100%  ....................... 474
     ω(H2O) .....................12·18 → ω(H2O)=216·100%/474= 45,57%
                              Răspuns: piatra de alaun conține 45,57 % H2O.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu