5.30.2018

Determinarea concentrației unei soluții după electrolizăO soluție de sulfat de potasiu cu masa de 1000 g  și concentrația de 5% este supusă pentru un timp electrolizei, utilizând electrozi inerți. În urma procesului, la anod se degajă 80 L de gaz (măsurat la t=25ºC și  P=1,24·105 Pa).
Calculați partea de masă (în %) a sulfatului de potasiu în soluția obținută după electroliză.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu