5.30.2018

Determinarea concentrației substanței din soluția obținută prin dizolvarea unui cristalohidrat


Determinarea concentrației substanței din soluția obținută prin dizolvarea unui cristalohidrat


Zeama bordeleză este  o soluție care se utilizează pentru combaterea ciupercilor vătămătoare plantelor. Aceasta este preferată de grădinari deoarece este mai puțin toxică decât alte substanțe și mai ușor de obținut. Se obține prin amestecarea unei soluții de apă de var cu o soluție de piatră vânătă.
Calculați concentrația unei soluții preparate prin dizolvarea a 1 kg de piatră vânătă în 50 litri de apă.

Se dă:
m(CuSO4·5H2O) = 1 kg
V (H2O) = 50 L
     Rezolvare:
1.     Calculăm masa de sulfat de cupru (II) din cristalohidrat:
Mr(CuSO4·5H2O)=160 + 5·18 = 250
250 g CuSO4·5H2O .................160 g CuSO4
1 kg CuSO4·5H2O .................   m(CuSO4)
ω(CuSO4) = ?

m(CuSO4) = 1kg·160 g : 250 g = 0,64 kg
2.     Calculăm concentrația soluției pe baza formulei:
ω(CuSO4) = m(CuSO4) · 100% : (m(CuSO4) + m(H2O
m(H2O) = ρ·V= 1kg/L·50 L = 50 kg
ω(CuSO4) = (0,64 kg·100%):(0,64 kg + 50kg) = 1,26 %


Răspuns: ω(CuSO4)=1,26%

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu