10.18.2018

Determinarea masei moleculare a unei substanțe pe baza presiunii osmotice a soluției sale


Care este masa moleculară a zahărului, dacă un litru de soluție ce conține 10 g de zahăr la temperatura de 0°C are presiunea osmotică de 0,664·105 Pa?                            
                    (problemă propusă la IJSO Moldova, august 2017)


Se dă:
Vsol.(zahăr) = 1 L
m(zahăr) =10 g
Πsol.(zahăr) = 0,664·105 Pa
tº = 0ºC
         Rezolvare:
1.      Transformăm presiunea din Pa (Pascal) în atm (atmosfere).
1 atm ......................... 101,3·103 Pa
Πsol.(zahăr) ................. 0,664·105 Pa →
          Πsol.(zahăr) = 0,664·105/101,3·103 = 0,655 atm
2.       Calculăm CM din relația presiunii osmotice: Π = CM·R·T  
M(zahăr) = ?
               CM(zahăr)= Πsol.(zahăr): R·T 
              T=273+tºC, deoarece  tºC= 0ºC, T=273 K
               CM(zahăr)=0,655 atm: (0,082 L·atm/mol·K  ·273K) =0,0292 mol/L
3.      Calculăm masa molară a zahărului din formula concentrației molare CM=m/M·Vsol. 
M(zahăr)=m:(CM·Vsol.)=10g: (0,0292 mol/L·1 L) = 342 g/mol
                        
                                                                            Răspuns: Mr (zahăr)=342  

Precizare: Zahărul are formula C12H22O11.
                 M(C12H22O11) = 342 g/mol


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu