10.18.2018

Determinarea presiunii osmotice a unei soluțiiCalculați presiunea osmotică a unei soluții apoase ce conține 30 g de glucoză (C6H12O6) în 2 litri de soluție.                                
        (problemă propusă la proba de baraj IJSO Moldova, august 2018)

        
Se dă:
m (C6H12O6) = 30 g
Vsol.(C6H12O6) = 2 L
Rezolvare
Pentru a calcula presiunea osmotică (Π) utilizăm formula:
            Π= CM·R·T  , unde
CM(C6H12O6) = m(C6H12O6): [M(C6H12O6)· Vsol.(C6H12O6) ]  
R - constanta universală a gazelor = 8314 Pa·L/mol·K
T - temperatura absolută a soluţiei (în grade K).
Πsol.(C6H12O6) = ?

1.      Calculăm concentrația molară a soluției de glucoză.
      M(C6H12O6)= 6·12 g/mol+12·1 g/mol+6·16 g/mol=180 g/mol  
       CM(C6H12O6) =30g: (180g/mol· 2L) = 0,0833 mol/L
2.      Calculăm presiunea osmotică a soluției.
Deoarece în problemă nu se precizează temperatura soluției, vom considera temperatura soluției egală cu temperatura camerei: 25°C.
Pentru calcularea temperaturii absolute (T) folosim formula T= t°C +273K. 
Deci, T= 273 + 25 = 298 (K)
 Πsol.(C6H12O6) =  CM(C6H12O6) ·R·T  =0,0833 mol/L ·8314Pa·L/mol·K ·298 K
= 205638,476 Pa 2,05·105 Pa
                                                                               Răspuns: Πsol.(C6H12O6) =  2,05·105 Pa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu